Необходими документи за явяване на ТЕЛК

Необходими документи за явяване на ТЕЛК за първично освидетелстване:

 1. Заявление-декларация по образец – попълва се лично в Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ);
 2. Декларация за съхраняване и обработка на лични данни – попълва се лично в РКМЕ;
 3. Медицинско направление за ТЕЛК оригинал по образец – попълва се от личния лекар – оригинал по образец;
 4. Етапна епикриза от личния лекар или лекаря, осъществяващ специализирана извънболнична помощ – оригинал;
 5. Епикризи от болнични заведения – ксерокопия;
 6. Актуални лабораторни изследвания и консултации със специалисти, доказващи наличните заболявания и усложнения – оригинали;
 7. Акт за раждане – ксерокопие – при освидетелстване на деца до 16 годишна възраст;
 8. Медицинско удостоверение (бланка № 119/МЗ) от личния лекар – ако лицето е неподвижно за да се освидетелства от ТЕЛК у дома.

Необходими документи за явяване на ТЕЛК за преосвидетелстване:

 1. Заявление – декларация по образец – попълва се лично в РКМЕ;
 2. Декларация за съхраняване и обработка на лични данни – попълва се лично в РКМЕ;
 3. Медицинско направление за ТЕЛК оригинал по образец – попълва се от личния лекар;
 4. Етапна епикриза от личния лекар или лекаря, осъществяващ специализирана извънболнична помощ – оригинал;
 5. Епикризи от болнични заведения – нови, след последното явяване на лицето на ТЕЛК – ксерокопия;
 6. Актуални лабораторни изследвания и консултации със специалисти, доказващи наличните заболявания и усложнения – оригинали;
 7. Медицинско удостоверение (бланка № 119/МЗ) от личния лекар – ако лицето е неподвижно за да се освидетелства от ТЕЛК у дома;
 8. Последното ЕР на ТЕЛК – ксерокопие.

Comments are closed