Процедура за издаване на Експертно решение на ТЕЛК

 1. Личният лекар ви насочва към ТЕЛК с медицинско направление по образец. Това става, като той попълни направлението и подготви медицинската ви документация за явяване пред комисията.
 2. Посещавате Регионални картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ):

Отивате в РКМЕ по постоянния или по настоящия ви адрес, стига да сте живели на този настоящ адрес най – малко 3 месеца. Подавате следните документи, с които вече сте се снабдили:

 • направление за ТЕЛК от личния лекар;
 • медицинската ви документация;

С подаването на документи в РКМЕ сте изпълнили всичко, което трябва да направите, за да достигнат документите ви до ТЕЛК. Експертите в РКМЕ изпращат служебно документите ви на съответната ТЕЛК в срок от 3 дни от получаването им.

 1. Явявате се пред ТЕЛК:

След като се запознаят с документите ви, експертите от ТЕЛК ви уведомяват с писмо:

 • относно това дали е необходимо да си направите допълнителни прегледи и изследвания за целите на експертизата;
 • посочват ден и час на преглед. Прегледът пред ТЕЛК има за цел да установи действителното ви здравословно състояние.

В деня на насрочения преглед се явявате пред ТЕЛК и лекарите там:

 • извършват клиничен преглед;
 • при необходимост ви дават указания какви допълнителни прегледи и изследвания да си направите.

Председателят на Комисията ви връчва срещу подпис експертното решение. Ако ТЕЛК прецени, че няма възможност да вземе решение в деня на прегледа, ще си получите експертното решение с писмо.

Имате право да обжалвате решението на ТЕЛК, ако то не отразява действителната степен на неработоспособността ви. Например, получавате си решението и в него пише, че вашата неработоспособност е 63 на 100, а вие смятате, че тя е 71 на 100. В такъв случай, имате право в 14-дневен срок от получаването на решението да обжалвате експертното решение на ТЕЛК пред НЕЛК. Това става по следния начин: адресирате жалбата до НЕЛК, но я подавате в РКМЕ, в която сте подали документи за освидетелстване.

Кога и при какви обстоятелства следва да се явите отново пред ТЕЛК?

Явяването ви пред ТЕЛК за преосвидетелстване е необходимо в следните случаи:

 • След като бъдете служебно повикани да се явите пред ТЕЛК по повод получаваната от вас пенсия за инвалидност.
 • Ако по някаква причина не сте се явили, когато сте били повикани за преосвидетелстване, е необходимо да се явите за редовно преосвидетелстване, за да можете да ползвате предвидените по закон права.
 • Следва да се явите за преосвидетелстване, когато искате промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказаните условия на труд или причинната връзка.
 • Можете да се явите за преосвидетелстване, когато състоянието ви се влоши или подобри, без значение е обстоятелството, че срокът, за който сте били освидетелствани не е изтекъл.
 • Можете да се явите за преосвидетелстване по повод социални придобивки и други поводи, предвидени в нормативни актове.

Във всички изброени по-горе случаи трябва да подадете заявление-декларация по образец в РКМЕ.

Важно! Настоящата процедура за издаване на експертно решение на ТЕЛК има за цел да очертае някои основни ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме ви да се консултирате с юридически експерт.

Comments are closed